Android

En ny version av Google Home Mini ryktas vara på ingång

Den pop­ulära Google Home Mini ryk­tas få sig en uppföl­jare i sam­band med Googles event i okto­ber skriv­er 9To5Google.

Den nya hög­ta­laren med Google Assis­tant ska även byta namn till Nest Mini och några av nyheter­na ryk­tas vara bät­tre och högre ljud, ett 3,5mm uttag och ett inbyg­gt väg­gfäste. Exakt hur väg­gfästet kom­mer fungera är inte helt tydligt men de tror att det kom­mer gå att hän­ga upp enheten på en skruv på väggen likt en tavla. Priset ryk­tas bli det­sam­ma och det förvän­tas även ett par nya färg­er på enheten.

Via 9To5Google

Kommentarer