Nyheter

En ordentlig trailer för ”Birds of Prey”

Jokern och Harley har gjort slut

Den 7 feb­ru­ari 2020 är det dags för Harley Quinn att åka upp på bio­duken, men inte med gänget från Sui­cide Squad.

Harley Quinn som spelas av Mar­got Rob­bie har gjort slut med Jok­ern och slår sig ihop med lite nya vän­ner för att bekäm­pa Black Mask som spelas av Ewan McGre­gor. Det ser ut att bju­das på en hel del galen­skap och pang pang och den 7 feb­ru­ari näs­ta år kan du avn­ju­ta fil­men på sto­ra duken.

Kommentarer