Skrivet den 13 November 2018 kl 21:10 av AppleComments Off on Enbart auktoriserade verkstäder kommer kunna reparera Apples nya datorer307

Enbart auktoriserade verkstäder kommer kunna reparera Apples nya datorer
Detta på grund av T2-chippet

Apples senaste dator­er kom­mer utrustade med ett nytt säk­er­hetschipp kallat T2 och gör man inte repa­ra­tio­nen av datorn hos Apple så kan datorn bli obruk­bar.

Det är om man byter SSD-disk, mod­erko­rt eller Touch ID-sen­sor hos en verk­stad som inte är auk­toris­er­ad som datorn kom­mer att låsa sig och går inte län­gre att använ­da. Gör man sam­ma oper­a­tion hos en verk­stad som är auk­toris­er­ad så går det allde­les utmärkt och det­ta då det krävs att man använ­der sig av Apples diag­nos­tik­mjuk­vara AST2.

Apple har även gått ut och bekräf­tat det hela och det innebär att om din dator går sön­der och något av ovan måste bytas så är det en auk­toris­er­ad verk­stad du måste vän­da dig till. Vad anled­nin­gen till det­ta beror på kan vi bara spekulera i men en anled­ning skulle kun­na vara att Apple enbart vill att man ska använ­da deras orig­i­nalde­lar i dator­erna.

Via Cultof­Mac

 

Comments are closed.