Spel

Epic Games visar upp nästa generation av Unreal Engine

Och det ser fenomenalt bra ut

Unre­al Engine har länge var­it en av de mest använ­da grafik­mo­tor­erna för hög­pro­fil­er­ade 3D-spel. Nu har utveck­laren Epic Games visat upp näs­ta ver­sion av den genom en demo som ser minst sagt imponerande ut.

Demovideon gjordes på PlaySta­tion 5 men tekniken kom­mer att kun­na använ­das på både nuvarande och näs­ta gen­er­a­tions spelkon­sol­er såväl som på PC och till och med Mac, iOS och Android.

Det är fram­för allt två sak­er Epic lyfter fram som tekniska land­vin­ningar. Det ena är det de kallar för Nanite vir­tu­al­ized geom­e­try, som innebär kraftigt för­bät­trade tex­tur­er och det andra Lumen som gör att ljuskäl­lor och skug­gor beter sig mer real­is­tiskt.

Man läng­tar ju inte direkt min­dre efter PS5 efter att ha sett det här.

Kommentarer