Nyheter

Epic ser över fördelen med mus & tangentbord i Fortnite

Epic, ska­parna av Fort­nite, har med­de­lat att de håller på och ser över förde­lar­na man får när man spelar med tan­gent­bord och mus i spelet. Fastän tan­gent­bord och mus inte har offi­ciellt stöd på Playsta­tion och Xbox, så finns det tred­jepart­still­be­hör som fixar bif­f­en för de som inte vill spela med hand­kon­troll. Men det­ta har delat upp Fort­nite­spelar­na i två läger; De som spelar med hand­kon­troll och tyck­er tan­gent­bord och mus är “fusk” att spela med. Och de som fak­tiskt spelar med tan­gent­bord o mus och tyck­er att det är det enda rät­ta.

Enligt en anställd hos Epic job­bar de på nya match­mak­ing möj­ligheter där de som spelar med hand­kon­troll bara ska få möta andra som spelar med hand­kon­troll och vice ver­sa.

“We’re actu­al­ly work­ing on some match­mak­ing tech, on the way, that’ll pair you against folks based on your choice of periph­er­als”

Epic med­de­lar ock­så att vi kom­mer få mer infor­ma­tion om det­ta under kom­mande vec­ka.

Ni som spelar Fort­nite spelar ni med hand­kon­troll eller tan­gent­bord & mus?

 

via vg247

Kommentarer