Recensioner

Ergo K860 — lyxtangentbordet som gör dina handleder glada

Logi Ergo

Med Ergo K860 får vi ett ergonomiskt tan­gent­bord enligt alla tra­di­tion­er.

Nu kom­mer tan­gent­bor­det som skall matcha med MX Ver­ti­cal och övri­ga ergonomiska pekdon från Log­itech.

Med ett tan­gent­bord delat i mit­ten skall vi få möj­lighet att skri­va mer naturligt, aka, min­dre stress för han­dled­er­na. Vi har även möj­lighet att stäl­la om vinkeln i två lägen på det inbyg­g­da han­dledsstödet.

Bat­ter­i­ti­den varar i hela två år och vi kan anslu­ta via BT eller Log­itech Uni­fy­ing-enhet.

 

Kval­itét­skänslan är i den högre klassen men så ock­så priset på unge­fär 1300 kro­nor.

Att lära sig skri­va på det är lite av en utman­ing men skam den som ger sig!

 

- i samar­bete med PriceRun­ner

 

Kommentarer