Podcast

Exklusivt poddavsnitt för dig som är Patreon

Vi älskar er!

Året bör­jar gå mot sitt slut och vi vill höja glasen och tac­ka er Patre­ons som var­je månad har bidrag­it med en slant så vi kan fort­sät­ta göra det vi gör.

För att inte bara tac­ka er i textform så vill vi även ge er ett exk­lu­sivt spe­cialavs­nitt av vår podd som bara är för era öron. I avs­nit­tet går vi igenom de bäs­ta pro­duk­ter­na under 2019 samt de säm­s­ta. Vi blickar även framåt och ser djupt in i spåku­lan och pratar om vad vi tror blir årets störs­ta grej 2020.

För att lyssna på avs­nit­tet log­gar ni på Patre­on med era inlog­gn­ing­suppgifter, kopier­ar länken och klis­trar in i val­fri pod­cast-app, eller lad­dar ned det lokalt alter­na­tivt spelar upp det direkt i Patre­on. Är ni ännu inte Patre­ons men är sugna på att stöd­ja oss kan ni göra det på vår egna Patre­on.

Återi­gen, stort tack och ha en rik­tigt god jul!

Kommentarer