Skrivet den 9 March 2015 kl 08:45 av NyheterComments Off on Få igång Continuity på en äldre Mac930

Få igång Continuity på en äldre Mac

Apple släppte i och med senaste OS X 10.10 Yosemite och iOS 8 en ny funk­tion som kallas Con­ti­nu­ity. I apples funk­tion Con­ti­nu­ity finns Hand­off, ringa, sms:a från datorn och instant Hotspot. Dessa funk­tion­er begrän­sas till de senaste ver­sion­er­na av dator­er från Apple som har Blue­tooth 4.0. Men även lite äldre dator­er som har Blue­tooth 4.0 fick se sig läm­nade av Apple.

Nu har det tag­its fram ett verk­tyg som het­er Con­ti­nu­ity Acti­va­tion Tool som ser till så att äldre dator­er kan få till­gång till dessa nya funk­tion­er genom att installera en Blue­tooth 4.0 don­gle och eller nytt WiFi-kort.

Tidi­gare behövdes det en hel del pil­lande i Ter­mi­nalen, allt­så inget för de hjärtsva­ga, men med Con­ti­nu­ity Acti­va­tion Tool så har det bliv­it myck­et lättare. Pro­gram­met har även en funk­tion för att avin­stallera de ändringar man gör om man skulle ändra sig.

Givetvis ska man alltid vara för­sik­tig när man använ­der sådana här pro­gram och gör det på egen risk. Pro­gram­met ändrar bland annat på ver­i­fika­tio­nen för vis­sa kom­po­nen­ter vilket med­för en lägre grad av säk­er­het.Compatibility Chart Continuity

Du hit­tar pro­gram­met på Github

Comments are closed.