Skrivet den 21 March 2019 kl 07:54 av Android, Apple8 kommentarer383

Facebook förbättrar gruppchatten i Messenger
Citerat är bra!

Face­book har nu skick­at ut en upp­da­ter­ing till sin chat­tk­lient Mes­sen­ger som under­lät­tar livet för alla som har mån­ga grup­pchat­tar.

Numera går det att cit­era per­so­n­en man svarar vilket gör att det blir bety­dligt enklare att hän­ga med i kon­ver­sa­tion­er­na om man är ett gäng som pratar i mun på varan­dra. Upp­da­terin­gen har bör­jats rul­la ut i det­ta nu och som alltid när det kom­mer till Face­book så rul­las alla funk­tion­er ut i omgån­gar.

Via The Verge