Nyheter

Facebook har dragit igång beta för Dark Mode

Soon...

Anti­n­gen hatar man eller så älskar man Dark Mode och turen är ju att de fles­ta appar och tjän­ster ger oss möj­lighet att väl­ja själv.

Ett bolag som har pratat om ett mörkt läge i flera år är Face­book och nu bör­jar det äntli­gen röra lite på sig. Fler­talet använ­dare har bliv­it inbjud­na att tes­ta ett mörkt läge, men än så länge bara i web­bläsaren på en dator, inte i deras egna app. Vi har tidi­gare noter­at att videosek­tio­nen i deras app har gått över till den mör­ka sidan, så förhopp­n­ingsvis arbe­tas det hårt med att ge oss ett mörkt tema både på datorn och i mobilen.

Käl­la och bilder: Android­Po­lice

Kommentarer