Nyheter

Fantastisk respons!

Inte nog att respon­sen var­it helt fan­tastisk (Vi läs­er varen­da kom­men­tar och tar åt oss kri­tiken, både neg­a­tiv och pos­i­tiv sådan), vi lig­ger dessu­tom num­mer ett på top­plis­tan över nyprenu­mer­a­tioner — vi tror att det gäller nyprenu­mer­a­tioner — på iTunes Store! 

  
Podcastlistan

 

Podcastlistan2

Kommentarer