Apple

Filmare mer 1337 än Esse tycker till om iPad Pro 2020

"I was wreenng!"

Peter Lind­gren gör YouTube på engel­s­ka, med stund­tals en gan­s­ka tung göte­borgs­di­alekt.

Här går han igenom vad han tyck­er om iPad Pro 2020 och om den kan ersät­ta datorn.

Är du intresser­ad av film och oli­ka enkla tekniker för att få en film att se rik­tigt bra ut är hans kanal något att föl­ja!

Kommentarer