Nyheter

Filmindustrin vill inte göra om samma misstag som musikindustrin

Med mis­stag menar de att iTunes Store har bliv­it för dom­i­nant i deras ögon och att dess innehåll bara funger­ar på Apples pro­duk­ter. Där­för kom­mer de att ta fram en ny “öppen stan­dard” som skall fungera hos allt och alla. I alla fall i teorin.

Det­ta är något jag kan förstå, att de vill att deras filmer och tv-serier skall fungera på alla möjli­ga oli­ka enheter, men sist jag kol­lade fanns det en sådan stan­dard. Inom musikvärlden het­er det mp3 och aac med mera och inom filmvärlden het­er det DivX, eller till och med Xvid om de inte vill beta­la några licen­savgifter.

Men nej nej, nu skall de ta fram ytterli­gare något som ingen kom­mer att anna­ma. Givetvis är Microsoft inblandade. När skall de lära sig att de som vill piratkopiera redan får tag på allt mate­r­i­al och att det är inte deras vän­ner som sprid­er det utan käl­lor inom indus­trin. Och de som inte vill piratkopiera de är tvin­gade till det för att fil­min­dus­trin inte släp­per loss allt sitt mate­r­i­al på iTunes Store med flera ställen.

Att filmer­na på iTunes Store inte funger­ar med annat än Apples pro­duk­ter är fak­tiskt fil­min­dus­trins fel, jag är säk­er på att Apple skulle släppt filmer utan DRM-sky­dd pre­cis som man gjort med musik­fil­er vars skivbo­lag god­kän­ner det.

Läs mer hos Appleinsider.com

Kommentarer