Skrivet den 8 April 2019 kl 19:13 av Nyheter10 kommentarer539

Fingeravtrycksläsaren i Samsung S10 lurad av ett 3D-printat fingeravtryck
Lockilocki

De fles­ta smar­ta tele­fon­er använ­der sig i dag av ansik­t­sup­plås­ning eller fin­ger­avtryck­sup­plås­ning, Säk­er­heten kring de här funk­tion­er­na har alltid var­it något som bliv­it kri­tis­er­at och så fort en ny tele­fon släppts så försök­er folk runt om i världen att se hur pass bra de är.

I ett inlägg på Imgur så beskriv­er en använ­dare vid namn Dark­shark hur han lyck­ats ta en bild av sitt fin­ger­avtryck från ett vin­glas, läg­ga in bilden i Pho­to­shop och där göra en mod­ell av det som han sedan tryckt ut i en 3D-skri­vare och sedan låsa upp sin Sam­sung S10.

I attempt­ed to fool the new Sam­sung Galaxy S10’s ultra­son­ic fin­ger­print scan­ner by using 3d print­ing. I suc­ceed­ed.

Själ­va utskriften i 3D-skri­varen tog inte mer än 13 minut­er att göra och enligt Dark­shark så kan han sit­ta var som helst och säger sig klara det på ca 3 minut­er, och kan då sät­ta igång en eventuell utskrift på dis­tans så att allt är klart när han kom­mer hem.

Även om de fles­ta inte har allt för hem­li­ga sak­er på sin mobil­tele­fon så är det allt fler appar till banker och myn­digheter som använ­dar sig av fin­ger­avtryck­sup­plås­ning och det här är då en poten­tiell risk på Sam­sung S10.

Via: TheV­erge