Android

Fira våren med knallröda hörlurar

Freebuds 3

När Huawei släp­per vårny­heter hand­lar det om en ny myck­et röd färg på sina Free­buds 3‑hörlurar.

Free­buds 3 kunde bäst beskri­vas som svar­ta Air­Pods med brusre­duc­er­ing och med den frä­na funk­tio­nen att det fak­tiskt går att höra vad Peter Esse säger när han pratar i dem. Nu kan vi även läg­ga till beskrivnin­gen röd som syn­den.

Lanser­ing sker när som helst “Slutet av jan­u­ari” och priset lan­dar på 1990 kro­nor.

Vi näm­n­er brusre­duc­er­ing eller ANC som det het­er på ljud­nördiska och Free­buds 3 är de enda som vi kän­ner till som lös­er det utan in-ear- eller over ear-hör­lu­rar. Då de därmed inte stänger ute allt ljud blir det mer som att de däm­par allt bak­grunds­brus.

Freebuds 3 Esse

Det ger vis­sa förde­lar jäm­fört med konkurenter­na så som att du fak­tiskt delvis hör trafiken om du är ute och rän­ner på stan eller inte mis­sar någon infor­ma­tion på fly­get som ges via hög­ta­lar­na sam­tidigt som du inte störs av bull­ret allt för myck­et.

En fullfjä­drad recen­sion av de svar­ta vari­anter­na kom­mer inom kort.

Kommentarer