Nyheter

Fler Aqara-produkter får stöd för Google Assistant

En av våra medlem­mar i Xiaomibub­blan har haft en mailkon­ver­sa­tion med Aqara och de berät­tade att flera av deras pro­duk­ter nu kom­mer att få stöd för Google Assis­tant.

Det hand­lar om föl­jande pro­duk­ter:

  • Aqara Hub
  • LED light
  • Smart Plug (USA)
  • Smart Wall Switch T1 (Sin­gle Rock­er)
  • Smart Wall Switch T1 (Dou­ble Rock­er)

De pas­sa i sam­ma veva på att med­dela att fler pro­duk­ter kom­mer få stöd för Googles rös­tas­sis­tent men vil­ka pro­duk­ter det kan tänkas vara framgår inte.

 

Kommentarer