Android

Fler bolag drar sig ur Mobile World Congress

Nu uppe i fyra

Nvidia drar sig ur MWC i Barcelona vilket gör dem till det fjärde ton­gi­vande bolaget att slopar sin med­verkan.

Först ut var det de min­dre spelar­na i sam­man­hanget, ZTE och LG, som med­de­lade att man inte kom­mer att med­ver­ka på den sto­ra mobilmäs­san i Barcelona i slutet av feb­ru­ari. Därefter sven­s­ka Eric­s­son som tidi­gare var­it en gigant på just den­na mäs­sa. Nu säger även Nvidia att man stan­nar hem­ma på grund av coro­n­aviruset.

”Giv­en pub­lic health risks around the coro­n­avirus, ensur­ing the safe­ty of our col­leagues, part­ners and cus­tomers is our high­est con­cern.

MWC Barcelona is one of the world’s most impor­tant tech­nol­o­gy con­fer­ences. We’ve been look­ing for­ward to shar­ing our work in AI, 5G and vRAN with the indus­try. We regret not attend­ing, but believe this is the right deci­sion.”

Vidare har vis­sa min­dre, inof­fi­ciel­la sam­man­hang utan­för mäs­san ställts in ock­så.

Från mäs­sans håll het­er det att MWC 2020 kom­mer hål­las som plan­er­at men frå­gan är hur mån­ga avhopp från sto­ra spelare den klarar av. Nvidia är eller snarare var huvud­spon­sor.

 

Kommentarer