Nyheter

Fler elscootrar till Malmö

VOI går in i södern

Voi lanser­ar sina elscootrar i Malmö och med det finns det nu två tjän­ster i stan. Det var näm­li­gen bara någon vec­ka sedan Lime lanser­ades.

Malmö är en myck­et platt stad och den enda back­en består utav en järn­vägsviadukt. Vidare är cykel­banor­na bre­da och allmänt bra infra­struk­tur för att ta sig fram utan bil.

Sam­tidigt kan vi läsa på VOIs webb­si­da att man sök­er en “City Oper­a­tions Spe­cial­ist” till Upp­sala så det lär inte drö­ja länge för­rän vi får se elscootrar även där.

Via Break­it.

Kommentarer