Nyheter

Fler elscootrar vill in i Stockholm

Tyska Tier vill också vara med och leka

Tier som bland annat finan­sieras av North­zone, kän­da för att ha invester­at tungt i Spo­ti­fys unga dagar, tänker sat­sa på Stock­holm och sedan vidare i Sverige.

Det­ta blev känt då de bör­jat söka per­son­al som kan star­ta upp verk­samheten här i lan­det via en job­ban­nons.

Pre­cis som Lime är Tier grö­na vilket lär bor­ga för ännu mer förvir­ring.

Via Di Dig­i­tal.

Kommentarer