Nyheter
Sverigechef Nils Wijkmark i en Bolt-taxi verkar tycka det här med sparkcyklar är nice!

Bolt går mot strömmen — lanserar sparkcyklar i Stockholm

Grönt är skönt

Trots nedgån­gen för elspar­cykellever­an­tör­erna i huvud­staden, eller kanske där­för, sat­sar nu Bolt på egna elspark­isar.

Nils Wijk­mark som är Sverigechef för Bolt säger i ett pressmed­de­lande:

– En stad mår bra av en mång­fald av for­don­styper och vi är över­ty­gade om att vis­sa resor i Stock­holm görs effek­ti­vast med elspark­cykel istäl­let för med bil. Elspark­cyk­lar bidrar även till att göra våra städer grönare sam­tidigt som det min­skar bil­trafiken, inte minst om de används som ett alter­na­tiv till en kort bil­tur.

Bolt star­tade nyli­gen upp sin matlever­anstjänst och bred­vid spark­cyk­lar­na är Bolt Ubers främ­s­ta utmanare när det kom­mer till app­taxi. Du hit­tar spark­cyk­lar­na i sam­ma app som du beställer en Bolt-taxi i. Priset blir 2 kro­nor per min­ut och tills vidare finns det ingen star­tavgift.

Kommentarer