Nyheter

Företaget Lime sätter ut sina elscootrar i Lund

Men kullersten och scooter är inte optimalt

Vi har tidi­gare skriv­it om elscooter­före­taget Lime och deras fram­fart i Sverige. Lund har legat på kar­tan över städer som Lime velat erb­ju­da befolknin­gen möj­lighet till att snabbt ta sig fram inne i stan.

I för­mid­dags kom då elscootrar­na. Ca 100 sty­ck­en har Lime ställt ut runt om på gator och torg. Teknikveck­an tog sig en liten tur med dem och även om däck­en är något bät­tre än plas­thjulen som en del scootrar har så är det tyvärr så att gat­sten och elscootrar inte är den bäs­ta kom­bi­na­tio­nen.

https://teknikveckan.com/nyheter/lime-lanseras-i-stockholm-imorgon/

Kommentarer