Nyheter

Först var det porr, nu kommer dödshoten

Fler utpressningsmail

Med mail som bör­jar med “Vi är ett gäng som spe­cialis­er­ar sig på kid­napp­n­ing och utpress­ning. Jag vill säga att ditt liv är i fara. Du måste räd­da dig själv genom att beta­la ett lösen­be­lopp. Betal­nin­gen kom­mer genom Bit­coin. Köp 2000 USD från Bit­coin.” tar nätbedra­gar­na till en ny tak­tik.

Tidi­gare hette det att man fån­gat dig som porrsur­fat på film och att du måste beta­la för att slip­pa hän­gas ut. I båda fal­l­et är det dock mass­mail som skick­ats ut till hun­dra­tusen­tals eller kanske flera miljon­er epostadress­er som man kom­mit över från tidi­gare läck­or.

Varken då eller nu vet de vem du är eller har något fil­mat mate­r­i­al. Men förhopp­ningar­na är att i alla fall några skall skräm­mas upp så att det kom­mer in pen­gar.

Käl­la: Nikkasystems.com. Foto: Bark, CC

Kommentarer