Nyheter

Första Svenska 5G-nätet igång — nu söks testpersoner

3 X 5G = 15G?

Tre behöver 100 indi­vider som håller till runt Globen och Enskede för att testköra det 5G-nätverk som man drag­it igång. Det är det förs­ta i lan­det som tar test­miljön ut på stan.

För att vara med fyller du i ett for­mulär hos tre.se och sedan får du hop­pas på det bäs­ta. 5G-nätverken beräk­nas vara igång på all­var i slutet av året med sitt sto­ra genom­brott 2021.

Kommentarer