Spel

Fortnite Chapter 2 — Season 2 är på väg

Ta fram V-bucksen

Den 20 feb­ru­ari drar näs­ta säsong av Fort­nite igång.

I och med det datumet har det gått reko­rdlång tid mel­lan säsonger­na. Det beror antagli­gen på att Epic har job­bat med att fly­t­ta över Fort­nite till en mer mod­ern spel­mo­tor.

Vad den nya innehåll­sup­p­da­terin­gen kom­mer innehål­la är oklart men föräl­drar, var redo på att hantera alla inkom­mande för­frågningar om att köpa V‑Bucks.

Via Epic Games.

Kommentarer