Nyheter

Fortnite får 120 fps på iPad Pro

smoooth criminal

Epic Games som lig­ger bakom Fort­nite har pushat ut en upp­da­ter­ing av spelet till iPad Pro. Upp­da­terin­gen låter oss nu spela Fort­nite i 120 fps vilket gör att det hela fly­ter på rik­tigt trevligt.

Upp­da­terin­gen gäller endast de iPad Pro som kom under 2018 som har hård­vara nog för att klara av att lev­er­era en sådan snabb upp­da­ter­ing av skär­men. Nack­de­len med att köra 120 fps är att upplös­nin­gen automa­tiskt sänks till “medi­um”. Kör vi däre­mot 60 fps så går det att ha upplös­nin­gen på “hög” och sänker vi ytterli­gare ner till 30 fps så ställs upplös­nin­gen till “epic”.

Via: The Verge

Kommentarer