Nyheter

Frågade konduktör om hjälp med reseappen — fick böter på 1000 kronor

Sänktes sedan till 150 kr

När Anders Mild­ner skulle aktivera sitt månad­sko­rt krånglade Skåne­trafikens app, där­för gick han fram till vad han trodde var kon­duk­tören, eller kund­värd som det het­er numera, för att få hjälp.

I stäl­let får han reda på att bil­jet­ten måste vara aktiver­ad innan påstign­ing och får en bot på 1000 kro­nor. Den som skrev ut boten var inte Skåne­trafikens ordi­nar­ie kund­värd utan kon­trak­ter­ad per­son­al som går mel­lan oli­ka tåg och bus­sar och gör extrakon­troller av bil­jet­ten. Det är sedan tidi­gare känt att det räck­er med att sät­ta sin fot innan­för bussen utan att bil­jet­ten är aktiver­ad för att få böter.

Efter överk­la­gande beslu­tar Skåne­trafiken att sän­ka boten till 150 kro­nor men medger fort­farande inte fel. På Twit­ter svarar län­strafik­bo­la­gen att en bil­jett skall vara klar innan man kliv­er ombord.

Under hösten har Skåne­trafiken fasat ut det gam­la Jojo-kor­tet tillför­mån för att beta­la med kort i automat, ett nytt plas­tko­rt men fram­förallt erb­ju­dit möj­ligheten att ha månad­sko­rt i appen. Dock utan att ta höjd för eventuellt krån­gel med den.

https://youtu.be/r5Z2c6H7bS4

Upp­dat­er­at 15 okto­ber: Nu har Skåne­trafiken ringt upp Anders och bett om ursäkt.

Kommentarer