Video

Framtiden är snart här — flyg över bilköerna

VTOL!

Det är inte små smidi­ga for­don som inte tar så myck­et plats som skall lösa framti­dens mobilitets­be­hov, det är fly­gande minibus­sar. I alla fall om vi får tro tren­den på årets CES-mäs­sa.

Läs mer om Bell.

Kommentarer