Skrivet den 25 April 2019 kl 10:59 av SpelComments Off on Framtiden för Anthem350

Framtiden för Anthem
Buggfix framför nytt innehåll

Fokuset i när­tid för Biowares loot­shoot­er Anthem (shh, de vill inte kalla spelet det) rör bug­gfixar och åter bug­gfixar. Nytt innehåll får stå till­ba­ka till det är fix­at.

Det­ta med­de­lar före­taget via en tråd på Red­dit i sam­band med senaste upp­da­terin­gen.

Den­na gav oss dock en ny Strong­hold i form av The Sunken Cell. Möj­ligheten att kom­ma till The Forge, dvs vår Javelin-verk­stad, var­ifrån vi vill. Möj­ligheten att fort­sät­ta ute i världen direkt efter en expe­di­tion utan att ta en omväg via Fort Tar­sis samt till­gång till kon­trak­t­sjobb utan att behö­va springa runt i Tar­sis och sam­la dem.

Myck­et av det som var­it kri­tiken mot Anthem.

Per­son­li­gen har Anthem bliv­it min medi­tion, jag sät­ter igång det när jag har lite tid över men inte orkar göra någonting annat, spelar ett upp­drag och sedan stänger av. Det som skrivs i trå­den gör mig myck­et glad.

Läs mer på Red­dit.