Android

Galaxy Fold försenas ytterligare

Kommer den någonsin att lanseras?

Sam­sung ser ut att ha det kämpigt att få bukt med prob­le­men som de förs­ta recensen­ter­na av tele­fo­nen upplevde och nu har bolaget skju­tit upp lanserin­gen ännu en gång.

Från bör­jan skulle Galaxy Fold lanseras den 26 april men de förs­ta exem­plaren som skick­ades ut till recensen­ter fick in skräp bakom skär­men som gjorde att den gick sön­der och Mar­ques Brown­lee ryck­te av vad han trodde var ett skärm­sky­dd men som i själ­va ver­ket var en del av dis­playen. Sam­sung återkallade alla enheter och med­de­lade att de job­bar på en lös­ning och lanser­ing bör ske under maj månad.

Lös­nin­gen verkar dock ha var­it svårare att lösa än vad bolaget först trodde för nu är lanserin­gen upp­skjuten ännu en gång och kan eventuellt ske i juli istäl­let. Kun­der som har förhands­bokat tele­fo­nen har fått pen­gar­na till­ba­ka om de vill och frå­gan är om Sam­sung någon­sin kom­mer att lansera Fold eller om bolaget lanser­ar en helt upp­dat­er­ad mod­ell län­gre fram istäl­let.

Via Android­Cen­tral

Kommentarer