Nyheter

Gamestop ger upp — lägger ner sina svenska butiker

Tufft att sälja begagnade spel för andras nypris

Butiks­dö­den fort­sät­ter och näs­ta ked­ja att läg­ga ner är spelked­jan Gamestop. På sis­tone har butik­er­na bred­dat sitt sor­ti­ment genom att ta in all världens spel­re­lat­er­ade sam­larpro­duk­ter men det verkar allt­så som att det inte räck­er.

Com­put­er Swe­den har fått tag på mail som gått ut till butikschefer­na om vad som kom­ma skall och det är mer speci­fikt att bolaget kom­mer bör­ja stän­ga butik­er under året.

Den årli­ga kon­fer­ens för butikschefer runt om i världen ställs in för nordiska butikschefer men inte för resten av världen vilket tyder på att det­ta beslut rör våra grannlän­der ock­så.

Upp­dat­er­at: 12 decem­ber Nu har GameStop gått ut offi­cielt att de stänger alla butik­er och även nät­bu­tiken under året.

Kommentarer