Nyheter

Glad Superpalindromdag!

909 år sedan sist

Idag är det ett så kallat palin­drom­da­tum vilket bety­der att dagens datum skrivs ut likadant både fram­länges och bak­länges.

Palin­drom­da­tum hän­der ett tio­tal gånger per århun­drade men dagens datum är extra speciellt då det gäller i hela världen oavsett hur skriv­er ut datum (förut­satt att vi använ­der sam­ma tideräkn­ing). Det har inte hänt på 909 år och kom­mer inte hän­da på för­rän näs­ta århun­drade om 101 år när klock­an slår 2121-12-12  eller 12/12/2121 beroende på hur vi skriv­er det.

 

Kommentarer