Skrivet den 9 May 2018 kl 09:00 av NyheterComments Off on Gmail hjälper dig att skriva mail snabbare199

Gmail hjälper dig att skriva mail snabbare

Google kom­mer inom kort lansera en ny funk­tion som man kallar Smart Com­pos­er. Det funkar så att du bör­jar skri­va ett mail och sen fyller Smart Com­pos­er i rel­e­vant infor­ma­tion automa­tiskt.

Gmail-använ­dare får vän­ta ett par veck­or på funk­tio­nen och G Suit-kun­der kom­mer få den inom några månad­er.

 

Taco Tuesday Smart Compose

Käl­la Google

Comments are closed.