Android
Erik Hellman

Google I/O 2020 har fått datum

Till våren

Googles årli­ga utveck­larkon­fer­ens är satt till den 12 maj och då kan vi förvän­tas oss en rad roli­ga nyheter inom flera oli­ka områ­den.

En gång per år håller Google event på sitt cam­pus i amerikan­s­ka Moun­tain View. Där pre­sen­teras både nyheter för utveck­lare men ock­så nya funk­tion­er i kon­sument­pro­duk­ter så som Android, Google Assis­tant och Google Home. För­ra året pre­sen­ter­ades bland annat Google Sta­dia.

Erik Hellman testar Stadia

Erik Hell­man tes­tar Sta­dia

I van­lig ord­ning behövde det kluras lite innan datumet kom fram och det som behövdes i år var att till­räck­ligt mån­ga skulle klara det pus­sel som Google släppt lös på inter­net.

I videon nedan kan du se hur det var att besö­ka Googles allde­les egna hus på CES-mäs­san i Las Vegas där man ock­så pre­sen­ter­ade ett sty­cke nyheter.

https://youtu.be/mGn4G0KDCbA

Huvud­fo­to: Erik Hell­man

Kommentarer