Android

Google minskar känsligheten för ”Hej Google”

heeeej Gooooogle

Google har sedan tidi­gare med­de­lat att möj­ligheten att sän­ka käns­ligheten “Hej Google” kom­mer kom­ma

Googles enheter trig­gas lätt av trig­geror­den och sät­ter då igång rös­tas­sis­ten­ten. Google har sedan tidi­gare sagt att möj­ligheten att sän­ka käns­ligheten på enheter­na för att väc­ka assis­ten­ten. Nu har Google bör­jat rul­la ut möj­ligheten till att sän­ka käns­ligheten och sagt till The Verge att utrull­nin­gen kom­mer att ske suc­ces­sivt.

Det går även att öka käns­ligheten om det är så att du upplever att Google Assis­tent inte är till­räck­lig känslig för dina behov.

Via: Engad­get

Kommentarer