Nyheter

Googles värde gick precis upp till 1 biljon dollar

Dvs 1 "trillion" dollar

Google är värt 1 biljon dol­lar i börsvärde. Det­ta sked­de under gårda­gen och därmed blir Google det fjärde bolaget som når den­na mil­sto­ple. De andra är Apple, Microsoft och Ama­zon. Det sist­näm­n­da föll dock till­ba­ka och är idag “bara” värt 931 mil­jarder dol­lar. Apple har ett värde på $1,4 biljon och och Microsoft 1,3 biljon­er dol­lar.

Google är emeller­tid det yngs­ta bolaget och grun­dades så sent som 1998.

https://youtu.be/mGn4G0KDCbA

Via Nypost.

 

Kommentarer