Android

Google Play blir mindre grön

You like?

Om man har en butik som har över två mil­jarder besökare var­je månad så krävs det ibland en ren­over­ing. Det­ta har nu Google gjort med sin dig­i­ta­la affär Google Play och det bjuds även på en rad nya funk­tion­er.

Vid förs­ta anblick kan vi se att myck­et av den tidi­gare grö­na fär­gen i butiken har tonats ned och istäl­let fort­sät­ter de med sin “Mate­r­i­al design” som vi redan hit­tar i flera andra appar. I bot­ten av appen hit­tar vi ett par nya ikon­er där vi snabbt kan ta oss till spel, appar, film och TV-serier samt böck­er. När vi väl har hit­tat en app som fån­gar vårt intresse så ser vi att infor­ma­tion­ssi­dan om appen även har gjorts om med en renare och bät­tre över­sikt.

Käl­la Google

Kommentarer