Nyheter

Google publicera den största högupplösta kartan över hjärnan

tillsammans med Janelia Research Campus

Det är Google till­sam­man med Janelia Research Cam­pus som har kart­lagt hjär­nan. De har till dagens datum pub­licer­at den störs­ta högup­plös­ta kar­tan över kop­plin­gar­na hos banan­flu­gans hjär­na. De pre­sen­ter­ar en 3D mod­ell över 25000 neu­ronkop­plin­gar över de oli­ka delar­na av hjär­nan. Det­ta är bara en fjärd­edel av alla neu­ronkop­plin­gar som finns hos banan­flu­gan men kom­mer ändå ge en hel del infor­ma­tion om hjärn­funk­tion­er i stort och enormt myck­et infor­ma­tion om banan­flu­gor­nas hjärnor.

Det hela har åstad­kom­mit genom att delat hjärnor­na i ytterst små delar på 20-micron för att skan­na dem i ett mikroskop för att sedan sät­ta ihop alla delar­na igen.

All data finns att lad­da ner

Käl­la: Janelia Research Cam­pus

Via: The Verge

Kommentarer