Skrivet den 3 January 2020 kl 11:15 av Smarta Hem4 kommentarer342

Google spärrar Xiaomi efter att en användare fått upp andras foton
Svartvita stillbilder men ändå

Foton och filmer från okän­da per­son­ers Xiao­mi-kameror har dykt upp på en intent ont anande Google Nest Hub. Det­ta rap­porter­ar Android Police och med­de­lar sam­tidigt att Google stängt av Xiaomis kameror från att inte­gr­era med Google Assis­tant tem­porärt.

Det hela rap­porter­ades först på Red­dit och än så länge verkar inte någon annan haft sam­ma prob­lem.