Spel

Google spelsatsning kommer i slutet av året och här är spelen

Baldurs Gate 3!

Googles speltjänst Sta­dia kom­mer i novem­ber och priset blir 99 kro­nor i månaden och då ingår ett utval av spe­len gratis. Du kan ock­så använ­da det utan månad­skost­nad men då kom­mer inga gratis­spel med, upplös­nin­gen är lägre och inget sur­roundljud

Tanken med Sta­dia är att du skall kun­na vilket spel som helst på vilken enhet som helst. Spe­len strea­mas från Googles servrar. Till en bör­jan krävs det dock en Pix­el-tele­fon om du vill spela på mobilen. I övrigt kom­mer det gå på datorn, TVn via Chrome­cast och via surf­plat­tor.

Tjän­sten kom­mer ock­så bara inte­gr­erad med YouTube så tit­tar du på en video från ett spel så skall du kun­na bör­ja spela där videon är via Sta­dia.

De förs­ta spe­len som kom­mer är bland annat Des­tiny 2 men ock­så det ej ännu släppts Bal­durs Gate 3. Des­tiny 2 med­de­las sam­tidigt bli cross-play-kom­pat­i­belt samt Free-to-Play.

Likt Nin­ten­do med flera inom spel­bran­schen kom­mer YouTube ock­så vara huvudme­di­et för att kom­mu­nicera nyheter och kom­mande tit­lar och det sker via Sta­dias kanal.

Om Sta­dia lev­er­erar så som utlo­vat kom­mer det bli ett stort skifte inom fram­förallt indus­trin för hård­vara till spelar­na. Var­för läg­ga 10 000 kro­nor på ett nytt grafikko­rt när allt du behöver är en till­räck­ligt bra inter­ne­tup­p­kop­pling.

Google säl­jer även en Founder’s Edi­tion för 1399 kro­nor där tre månad­er, en hand­kon­troll och en Chrome­cast Ultra ingår. Du får ock­så förstatjing på använ­dar­namn. En hand­kon­troll kostar annars 749 kro­nor.

Har du Sta­dia Pro kan du spela i 4K-upplös­ning och 60 FPS samt 5.1‑ljud. Det kräver dock sin band­bredd. Van­li­ga Sta­dia utan månad­skost­nad lanseras senare under 2020 och då är det upp till 1080p och stere­oljud.

Alla spe­len som är utan­non­ser­ade

 • Bandai Nam­co — Drag­on Ball Xen­o­verse 2
 • Bethes­da — DOOM Eter­nal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfen­stein: Young­blood
 • Bungie — Des­tiny 2
 • Cap­com — Ett ej ännu känt spel
 • Coatsink — Get Packed (Sta­dia exclu­sive)
 • Code­mas­ters — GRID
 • Deep Sil­ver — Metro Exo­dus
 • Drool — Thumper
 • Elec­tron­ic Arts — Ej ännu kän­da spel
 • Giants Soft­ware — Farm­ing Sim­u­la­tor 19
 • Lar­i­an Stu­dios — Baldur’s Gate 3
 • nWay Games — Pow­er Rangers: Bat­tle for the Grid
 • Rock­star Games — Ett ej ännu känt spel (Kan vi anta att det är GTA 4)
  Sega — Foot­ball Man­ag­er
 • SNK — Samu­rai Shodown
  Square Enix — Final Fan­ta­sy XV, Tomb Raider Defin­i­tive Edi­tion, Rise of the Tomb Raider, Shad­ow of the Tomb Raider
  2K Games — NBA 2K, Bor­der­lands 3
  Tequi­la Works — Gylt (Sta­dia exclu­sive)
 • Warn­er Bros. — Mor­tal Kom­bat 11
 • THQ — Dark­siders Gen­e­sis
 • Ubisoft — Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Break­point, Tom Clancy’s The Divi­sion 2, Tri­als Ris­ing, The Crew 2

 

Kommentarer