Nyheter
Foto: Trevor Devine (CC)

Google tar tillbaka nya sökutseendet

Efter massiv kritik

Google rullar nu till­ba­ka den design­förän­dring som gjordes av sök­mo­torn för­ra veck­an.

Efter mas­siv kri­tik går Google ut och berät­tar att man går till­ba­ka till det gam­la utseen­det på Google Sök i datorns web­bläsare.

Det var för­ra veck­an som vi blev lite förvå­nad att sökre­sul­tat­en hade fått webb­si­dans log­ga bred­vid sig, den så kallade Fav­i­co­nen som annars endast syns uppe i adress­fäl­tet. Men även övrigt upplägg fick kri­tik då de stund­tals lik­nande mer annonser än tra­di­tionellt sökre­sul­tat.

Google ber nu om ursäkt och häv­dar att de tidi­ga tester­na visade att använ­dar­na gillade det samt att det funger­ar bra på mobilen.

Fotolänk.

Kommentarer