Smarta Hem

Google testar ett enklare skärmgränssnitt

Installationsprocessen ska bli enklare för äldre är det tänkt

Vi är väl gan­s­ka mån­ga som nu har en Google Nest Home Hub ståen­des i våra hem och det har säk­ert inte var­it några prob­lem att installera den­na (för vår del). Men, för mån­ga äldre som får en och inte får hjälp med instal­la­tio­nen så kan det vara en pärs. Där­för lanser­ar man nu “New Expe­ri­ence” som ett test­pro­jekt.

Tanken är att få fram ett gränss­nitt på skär­men som gör det enklare för äldre män­niskor att installera sin nya pryl i hem­met. Google har nu skick­at ut 1.000 Google Nest Hub Max till sju platser i Wash­ing­ton State i Ameri­ka. I enheter­na som skickas ut för test förin­stalleras kon­tak­ter för att göra videosam­tal enklare. Dessu­tom finns det en del tips och tricks för hur de kom­mer igång och använ­der sina enheter.

Ett förs­ta test för att se hur det tas emot och enligt före­taget kom­mer fler tester att göras löpande.

Käl­la: Engad­get

Kommentarer