Spel

Gör din PS4-kontroll mer avancerad med officiellt tillägg

Mer Pro i Playstation Pro

Som ett för­mo­dat svar på Microsofts Elit-kon­troll med ett gäng extra knap­par så har Sony släppt Dualschok 4 Back But­ton Attach­ment. Det något osex­i­ga nam­net till trots så ger det två extra knap­par på bak­si­dan som vi själ­va kan väl­ja vil­ka funk­tion­er de skall ha. Det­ta görs genom den inbyg­g­da lil­la OLED-skär­men som är en del av enheten.

Priset kom­mer lan­da på runt 300 kro­nor och blir till­gäng­lig i bör­jan av näs­ta år.

Kommentarer