Nyheter

Gratis VOI resor hela dagen

Voi Voi

Elskot­er-före­taget VOI hade under gårda­gen tekniska prob­lem med sina elsko­trar men nu ska det hela vara åtgär­dat och i dag bjud­er de alla sina använ­dare på gratis resor. Så har du alltid undrat hur det skulle vara att susa fram i 20 km/h med jack­an flad­dran­des i vin­den utan att för­brän­na en enda kalori så har du nu möj­ligheten. 

Kommentarer