Android

Hands On av OnePlus 7 Pro — Antiflärp FTW!

Och besök i kungliga huvudstaden!

Vår ini­tiala tvek­samhet om One­Plus gör rätt i att gå upp någon tusen­lapp i pris för att kun­na konkur­rera med flag­gskeppsmo­bil­er­na från Huawei, Sam­sung och Apple fick sig en rejäl lavett i sam­ma ögonblick som vi lade våra mobil­vana fin­grar på One­Plus 7 Pro.

For­men är mer eller min­dre iden­tisk med nyss näm­n­da flag­gskepp och även färg­er­na är i mångt och myck­et lånat från dem. Men var­för göra annor­lun­da när man kan göra det bra.

Unikt är dock avsak­naden av flärp, droppe eller något annat som skym­mer överkan­ten av skär­men. Nu kom­mer fron­tkam­er­an upp ur höl­jet. Det går näs­tan omöjligt snabbt för kam­er­an att kom­ma ut och sedan snabbt igen. Den gillar dock inte om du lek­er med den för myck­et och påmin­ner vän­ligt men bestämt om du gör det en si så där 10 — 15 gånger i snabbföljd genom att växla mel­lan bak och fron­tkam­era. Det är så här rent och fint en tele­fon skall se ut.

https://youtu.be/M13Xii-WvJE

 

Den andra sto­ra nyheten för att vara One­Plus är dess kameror som vis­serli­gen använ­der sam­ma delar som resten av mobilin­dus­trin men man har lyck­ats fila till mjuk­varan så bra att den endast slås av P30 när det kom­mer till att ta bra bilder.

Vi kan växla mel­lan vid­vinkel, den tra­di­tionel­la wide angel på 48 megapixlar och en zoomkam­era med 3 gånger optisk zoom. Av någon out­grundlig anled­ning går det inte att fil­ma med något annat än stan­dard­kam­er­an. Utöver den nack­de­len fort­sät­ter One­Plus vägra induk­tion­sladdning. Slut­li­gen sak­nar den offi­ciell klass­ning för att klara ett bad men här har One­Plus insin­uer­at att den klarar sig minst lika bra som andra mobil­er med så kallad IP-klass­ning men att man sparat pen­gar på att inte offi­ciellt cer­ti­fiera den.

One­Plus Pro 7 kostar från 7900 kro­nor och har du inte behov av Huawei P30 Pros 5 gånger zoom och antagli­gen bät­tre mörke­fo­to samt filmn­ing i vid­vinkel så är det här ett gan­s­ka så självk­lart köp.

I Sverige kom­mer mobil­er i One­Plus 7‑serien att säl­jas på OnePlus.com samt hos Telia, Telenor, Web­hallen, Neton­Net, CDON och Dustin. (Flera är affil­i­atelänkar)

Kommentarer