Spel

Hands On — Destiny 2: Shadowkeep

Halo-vibbar

Des­tiny kom till en bör­jan att definiera det hop­plösa målet att ta first per­son shoot­er-gen­ren till något som lik­nar ett MMORPG. Där kon­troller­na och den ständi­ga kam­p­en om att erövra nya vapen och övrig loot samt det kon­stan­ta grin­dan­det blev bra men där berät­telsen föll platt.

Med Des­tiny 2 försök­te man och även lyck­ades göra den något mer gri­pande men det har hela tiden hand­lar om den ensam­ma hjäl­ten som slåss emot ett mörk­er utan dess lika där alla andra miss­ly­ck­ats. Jag har sak­nat känslan av att män­sk­ligheten håller på att repa sig och försök­er ta kom­man­dot i sol­sys­temet. Att stö­ta på andra guardians som hop­par runt bakom ett berg här och där har inte ska­p­at den känslan.

Nu var det dags att sät­ta sin till­tro till det fjärde och senaste tillägget vid namn Shad­owkeep. Vi åker till­ba­ka till månen som var­it lite off sedan de förs­ta upp­dra­gen i Des­tiny 1. Just månen var väl aldrig så rolig att studsa runt på med tanke på dess fem nyanser av grått. Där har Bungie dock var­it så förut­seende att fär­ga de fles­ta nya ele­ment rött, allt i från byg­gnad­er till fien­der. Fien­der är numera Night­mares som är allt för livak­ti­ga avbilder av Cro­tas sön­er och lite annat löst Hive.

Det är ett känt grepp i Des­tiny att åter­an­vän­da gam­la fien­der och göra om dem lite — vad som däre­mot inte är rik­tigt lika van­ligt är att vi nu äntli­gen får känslan av att det är flera som är ute och kri­gar. Vi har en rad datorstyr­da skrip­tade skepp och datormed­spelare som hjälper till i stri­den och inled­nin­gen känns fak­tiskt som det Bungie-ska­pade Halo.

Att bör­ja spela Des­tiny 2 igen blir roligt med Shad­owkeep och om det beror på att Bungie nu är ensam­ma om licensen efter att ha bru­tit sig loss från Activi­sion eller om det bara blev så här åter­står att se med kom­mande tillägg. Klart är dock att Des­tiny 2 kom­mer bli en långli­vad plat­tform att ver­ka på med tanke på att man gjort om spelet till Free-to-play där det mes­ta ingår föru­tom de abso­lut senaste tilläggen.

https://youtu.be/LFYJTudJ540

Det här kom­mer bli spän­nande att föl­ja.

Shad­owkeep finns att köpa till för 35 euro för PC via Steam, 349 kro­nor för Playsta­tion 4‑versionen via PS Store och 399 för Xbox One-ver­sio­nen.

Kommentarer