Skrivet den 10 August 2018 kl 17:32 av Nyheter2 kommentarer774

Här är alla 61 nya emojis inför 2019

Nytt år, nya emo­jis. Uni­code Con­sor­tium har pre­sen­ter­at lis­tan över de emo­jis som förvän­tas kom­ma till under 2019. Det är bara ett förslag än så länge men lis­tan innehåller 61 sty­ck­en karak­tär­er och med alla färg- och könsvari­anter av dessa blir det totalt 179 nya teck­en.

Som Malmö­bor blir under­teck­nad så klart gladast för falafeln. Alla tonåringar lär bli gla­da över emo­jin som gör att de kan visa sina föräl­drar hur uttråkade de är med bara ett teck­en.

Vi får även se fler hjul, vi får se bioni­car­mar och ‑ben samt en rad andra hjälpmedel.

Slut­li­gen får vi äntli­gen en iskub och ett helt smör­paket.

Uni­code Con­sor­tium består fram­förallt av Adobe, Apple, Face­book, Google, Huawei, Microsoft Net­flix, SAP, Shopi­fy, Orace och inga min­dre än lan­det Oman.

Käl­la Unicode.org.

2 kommmentarer på Här är alla 61 nya emojis inför 2019

  1. CekariYH says:

    Va fanken, tar ju län­gre tid att hit­ta rätt emo­ji än att skri­va med­de­landet… när man egentli­gen klarar sig bra med :-) :-( :-/ :-D plus några till

  2. steffo76 says:

    I’m just..like, soooo excit­ed.