Nyheter

Här är bilderna på Samsung Galaxy Note 10

Hey Bixby where are you?

Sam­sungs flag­gskepp Galaxy Note 10 plan­eras kom­ma 7 augusti och hur den ska kom­ma att se ut har det sedan tidi­gare  kom­mit ren­deringar kring. Ryk­tet säger även att den kom­mer med 5G. Nu kom­mer i alla fall de förs­ta bilder­na på tele­fo­nen. Bilder­na kom­mer från både Roland Quandt på Win­Fu­ture och MyS­mart­Price Ishan Agar­w­al så san­no­likheten för att det är aut­en­tiska bilder på hur Sam­sungs Galaxy Note 10 är hög.

Bak­si­dan består av tre kameror, fram­si­da av väldigt tun­na kan­ter och den sak­nar en syn­lig fin­ger­avtryck­släsare. Vilket kan peka på att Sam­sung har byg­gt in den under skär­men. Tele­fo­nen är en knapp kort jäm­fört med vad vi är vana vid. Anti­n­gen har pow­erk­nap­pen bytt sida eller så har Bixbyk­nap­pen försvun­nit helt. Bilder­na avs­lö­jar tyvärr inte hur tele­fo­nen har kvar 3.5mm audio kon­tak­ten eller om den äntli­gen fått ryka.

Via: The Verge

 

Kommentarer