Skrivet den 11 July 2019 kl 07:57 av NyheterComments Off on Här är första bilderna på nya Stormtrooper464

Här är första bilderna på nya Stormtrooper
The Rise of Skywalker Sith Trooper

Även om det på senaste tiden kom­mit fler Star Wars filmer än vad vi någon­sin vågat hop­pas på så gör nyheter­na kring den avs­lu­tande fil­men The Rise of Sky­walk­er Star Wars: The Rise of Sky­walk­er­att inter­net bub­blar. Alla Star Wars-fans som åker till San Die­gos Com­ic-con näs­ta vec­ka kom­mer få se den nya desig­nen på Sith Troop­er kosty­men som ska använ­das i den kom­mande fil­men. Givetvis kom­mer hela Com­ic-con vara översväm­mat med den förs­ta möj­ligheten att köpa Sith Troop­er merch. Resten av världen kom­mer få vän­ta till senare i år innan vi kan läg­ga van­tar­na på merch från den kom­mande fil­men Rise of Sky­walk­er. Fil­men har pre­miär 18 decem­ber 2019

Dräk­ten påmin­ner lite mer om Clone Troop­er än tidi­gare. Men frå­gan är om Kylo Rens re-design och röda färgval av sina Troop­ers räck­er för att vi ska tro på att vi måste låta dåti­den dö.

 

Via: Giz­mo­do