Smarta Hem

Här är julgranen med inbyggd röstassistent

- Alexa, get me some Christmas feeling

Rös­tas­sis­ten­ter är smidigt till myck­et och Ama­zon har nu lagt upp en jul­gran på sin han­del­splats som har inbyg­gt stöd för deras rös­tas­sis­tent Ama­zon Alexa.

Gra­nen som het­er Mr. Christ­mas har 400 RGB LED-lam­por och lam­por­na har totalt 13 oli­ka lägen där det går att väl­ja på röd, grön, gul, blå, lila, cyan, vit, blandade färg­er och ett fler­tal andra lägen för att få det ulti­ma­ta jul­my­set. Självk­lart går allt det här att styra med rösten och det går att schemaläg­ga när jul­gra­nen ska lysa. Det enda neg­a­ti­va med den­na ”lyx­i­ga” plas­t­gran är pris­lap­pen som lig­ger på hela 300 dol­lar.

Käl­la Ama­zon

Kommentarer