Nyheter

HBO släpper en trailer för deras nya miniserie Catherine the Great

Miniserie i fyra delar

Sky och HBO har till­sam­mans gjort en ny minis­erie i fyra delar där vi ser den Oscars­belö­nade Helen Mir­ren i huvu­drollen. Serien utspelar sig i Ryssland under 1700-talet då kejsarin­nan Kata­ri­na II hade total makt.

Vi kom­mer att få föl­ja med under det­ta styre och det ska bju­das på skan­daler, intriger och kon­flik­ter när Kata­ri­na II skaf­far sig en pas­sion­er­ad affär med Grig­orij Potemkin. Serien är regis­ser­ad av Philip Mar­tin och skriv­en av Nigel Williams. Serien har pre­miär på HBO Nordic den 3 okto­ber.

Kommentarer